Zebranie sprawozdawcze-Absolutorium za 2012 rok

Wieczorem 31 stycznia 2013 roku w świetlicy odbyło się "walne zebranie" Ochotniczej Straży Pożarnej w Wymysłowie. Zebranie poprowadził druh Prezes Mieczysław Wołk. 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OSP WYMYSŁOWO ZA 2012 ROK

 

W roku 2012 strażacy oraz mieszkańcy brali udział w wielu uroczystościach oraz działaniach na rzecz naszej jednostki i wsi.

26 stycznia odbyło się zebranie sprawozdawcze

3 maja strażacy brali udział we mszy św. za strażaków  z okazji Dnia Strażaka

12 maja strażacy obstawiali wyścig kolarski Gostyń-Krobia-Gostyń w liczbie dwóch strażaków

27 maja strażacy współorganizowali Dzień Dziecka

10 czerwca braliśmy udział w zawodach gminnych gdzie zajęliśmy 13 miejsce

17 czerwca udział Prezesa w uroczystościach 75-lecia OSP Gogolewo

20 lipca dwóch strażaków brało udział w odprawie w …………………...której tematem był udział w zawodach sikawek konnych „Cichowo 2012”

18 sierpnia udział w zawodach międzynarodowych „Cichowo 2012” gdzie zajęliśmy 21 miejsce

18 sierpnia strażacy wspólnie z Sołtysem, Radą Sołecka, Kołem Gospodyń Wiejskich  i młodzieżą zorganizowaliśmy Dożynki

4 września zarząd OSP brał czynny udział w zebraniu Rady Sołeckiej. Tematem był podział funduszu sołeckiego na rok 2013

8 września strażacy z naszej OSP brali czynny udział w turnieju „Wymysłowa trzech województw na start”. Był to już 5 turniej który odbył się w „Objezierzu” gdzie zajęliśmy 5 miejsce.

20 października prezes brał udział we mszy św. w Chwałkowie, gdzie odbył się ślub strażacki druhny pani Prezes OSP Krobia Barbary Nadstawek

26 listopada strażacy nasi wyjechali do pożaru do dh Kubiaka Piotra, który to pożar okazał się dzięki Bogu fałszywy

16 grudnia Prezes brał udział w spotkaniu opłatkowym zarządu Gminnego, który odbył się w Domachowie

Zarząd OSP wraz z Kołem Gospodyń w roku 2012 zorganizował 6 zabaw tanecznych, gdzie na szczególne wyróżnienie zasługują strażacy, którzy służyli jako „ochrona” oraz stali przy biletach

 

Szczególne podziękowanie należy się „Pocztu Sztandarowemu”, który w roku 2012 brał udział w wielu uroczystościach kościelnych oraz państwowych.

15 lutego obchody święta Kombatantów na rynku w Krobi

3 maja msza z okazji Święta Konstytucji

4 maja obchody gminnych Dni Strażaka powiązanych z zaprzysiężeniem Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

7 czerwca udział w procesji „Bożego Ciała”

17 czerwca udział w uroczystości 75 lecia OSP Gogolewo

1 lipca udział w pielgrzymce służb mundurowych „na Zgierzu” w Borku Wielkopolskim

21 października udział w obchodach 73 rocznicy rozstrzelanych na rynku w Krobi

15 listopada udział w obchodach święta „Dnia Niepodległości”

 

Na zakończenie mojego sprawozdania w imieniu Zarządu chciałbym podziękować młodzieży, strażakom, sołtysowi i kołu gospodyń wiejskich za współprace na rzecz naszej wsi oraz zwracam się o duże zaangażowanie na rok 2013, gdyż będzie nam to potrzebne przy organizacji turnieju „Wymysłowo trzech województw na start”, które ma się odbyć właśnie u nas.

 

Dziękuje!

 

 

Tekst: Basia i Renia Foto: Renia

Stronę odwiedziło 274643 osób.
realizacja 2011: studio fabryka